Când vă apărați drepturile, alegeți echipa potrivită

Drept penal

Dreptul penal reprezintă instrumentul prin care se apără cele mai importante valori sociale împotriva faptelor periculoase.

Aflați mai multe

Drept civil

Dreptul civil este ramura de drept ce reglementează relațiile social-patrimoniale și nepatrimoniale, stabilite între persoane fizice si/sau juridice.

Aflați mai multe

Drept comercial

Dreptul comercial apare ca un ansamblu de norme juridice ce reglementează activitatea profesioniștilor din diverse domenii.

Aflați mai multe

Dreptul familiei

Dreptul Familiei reprezintă totalitatea normelor juridice care reglementează raporturile de familie, în scopul ocrotirii și întăririi acesteia.

Aflați mai multe

Dreptul muncii

Dreptul muncii, ca şi ramură a sistemului de drept, este strâns legată de noţiunea de muncă, specifică oamenilor, manuală sau intelectuală.

Aflați mai multe

Drept administrativ

Dreptul administrativ reglementează relațiile sociale ce apar în activitatea administrației publice de stat sau în legătură cu aceasta.

Aflați mai multe

Drept internațional

Dreptul internațional reprezintă cadrul legislativ care reglementează relațiile între state, persoane sau entități de naționalități diferite.

Aflați mai multe

Drept european

Dreptul comunitar reprezintă setul de norme adoptate de către Comunitatea Europeană si constă din tratate adoptate de către instituții.

Aflați mai multe