Drept european

Normele dreptului comunitar european sunt normele adoptate și aplicabile cu prioritate în întreaga Uniune Europeană.

Ca efect al aderării României la Uniunea Europeană aceste norme au căpătat o importanță deosebită și pentru sistemul nostru juridic. Atunci când dreptul comunitar intră în conflict cu o normă din dreptul național, instanța de judecată va trebui să dea întâietate normei comunitare în situația în care aceasta este mai favorabilă decât norma națională.

Curtea Europeană de Justiție a decis în mai multe ocazii că normele dreptului comunitar sunt superioare și se aplică cu prioritate față de normele legislației naționale a statelor membre.

Oferim consultanță cu privire la legislația relevantă pentru comerțul intracomunitar, referitor la noile forme de societăți comunitare precum și la aplicabilitatea dreptului european în România.