Drept administrativ

În relațiile pe care le aveți cu autoritățile publice locale sau centrale, acestea pot emite acte sau săvârși fapte juridice prin care să vi se aducă un prejudiciu.

 Într-o atare situație, este necesar ca de îndată, să solicitați consultanță avocatului dvs, întrucât legislația din domeniul administrativ prevede termene de decădere sau de prescripție care odată împlinite vă pun în imposibilitatea de a mai obține o reparație a pagubei suferite sau îndreptarea vreunei nedreptăți ce vi s-a pricinuit.

Echipa noastră este competentă să vă asiste și să vă reprezinte în orice situații juridice ivite în raporturile cu autoritățile publice locale sau centrale, după cum urmează:

  •  redactarea unei cereri privind emiterea unui act administrativ
  •  urmarea căii procedurii prealabile obligatorii
  •  pornirea unei acțiuni în anularea unui act administrativ
  • acțiunea în obligarea autorității administrative la emiterea unui act administrativ etc.

Pentru mai multe informatii, apasati AICI