Drept civil

Dreptul civil este un domeniu vast și complex ce cuprinde toate drepturile civile și interesele legitime, patrimoniale sau nepatrimoniale ale persoanelor.

Cabinetul nostru vă ajută cu profesionalism desăvârșit să vă asigurați respectarea tuturor acestor drepturi și libertăți recunoscute de lege.

Vă putem asista și reprezenta drepturile în următoarele situații juridice enumerate doar cu titlu de exemplificare:

 1. Moșteniri legale sau testamentare
 • Deschiderea moștenirii. Raportarea donațiilor.
 • Testament. Legate.
 • Procedură succesorală judecătorească.
 • Anulare certificat de moștenitor. Calcularea corectă a cotelor succesorale.
 • Partajul succesoral notarial sau judiciar.
 • Vânzarea unei părți din moștenire. Negocierea împărțelii moștenirii, etc.

2. Drepturi reale

 • Apărarea dreptului de proprietate
 • Uzucapiuni
 • Exproprieri
 • Executare de contracte de proiectare și construcții
 • Redactarea de contracte și antecontracte privitoare la transmiterea drepturilor reale
 • Ipoteci și alte sarcini reale

3. Contracte

 • Asistență în negocierea contractelor
 • Redactarea contractelor
 • Litigii contractuale. Mediere

4. Alte servicii de drept civil

Consultanță, asistență și reprezentare juridică în fața 

 • instanțelor judecătorești
 • executorilor judecătorești
 • notarilor
 • aurorităților și instituțiilor publice Poliție, Garda Financiară, Parchet etc
 • autorităților administrației publice centrale sau locale Primării, Administrații Financiare, Prefecturi etc
 • Oficiului Național al Registrului Comerțului
 • oricăror alte persoane fizice sau juridice

Pentru mai multe informatii, apasati AICI