Dreptul familiei

În raporturile de familie pot apărea situații dificile a căror remediere necesită intervenția profesionistă a unui avocat dedicat.

Cabinetul nostru vă este alături în mod obiectiv pentru a vă ajuta să găsiți soluții eficiente și corecte în soluționarea divorțului, partajului între soți, stabilirea domiciliului copilului după divorț, exercitarea autorității părintești, solicitarea unor despăgubiri etc.

De asemenea vă putem fi alături și la luarea unei decizii cu privire la convenția matrimonială privitoare la alegerea de către viitorii soți a regimului separației de bunuri sau a comunității convenționale de bunuri ce se vor aplica cu privire la bunurile dobândite în timpul căsătoriei.

Cu titlu exemplificativ enumerăm activități juridice privitoare la:

  • Divorț
  • Partaj între soți
  • Tutelă 
  • Convenții matrimoniale

Pentru mai multe informatii, apasati AICI